Subsidies zonneboiler

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Hiermee kan vervolgens een ruimte of water verwarmd worden. U komt voor subsidies zonneboiler in aanmerking via de ISDE (= Investeringssubsidie duurzame energie). Internationaal is afgesproken dat in 2020 14% van ons energieverbruik duurzaam is. De Rijksoverheid stimuleert daarom het gebruik van duurzame energie, o.a. door het verstrekken van subsidies zonneboiler.

Wat is een zonneboiler

Om in aanmerking te komen voor subsidies zonneboiler moet de installatie van de zonneboiler veilig en correct worden uitgevoerd door een gecertificeerd installateur, zoals Disselhorst Green Energy. Verder moet u bij subsidies aan diverse voorwaarden voldoen. Vraag advies aan de professionals van Disselhorst Green Energy om te weten of u voor subsidie in aanmerking komt en welke subsidie in uw situatie interessant is.

Voorwaarden subsidies zonneboiler

Een zonneboiler komt in aanmerking voor de ISDE als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. De zonneboiler moet bijvoorbeeld een totale apertuuroppervlakte hebben van ten hoogste 200 m2, bedoeld zijn voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warm tapwater. Ook moet de zonneboiler voorzien zijn van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.

Welk subsidiebedrag?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en indien u aan de voorwaarden voldoet, is de indicatieve subsidie vanaf ‚ā¨ 500 per apparaat. Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseert het Ministerie van Economische Zaken, de subsidieverstrekker, zich op de gegevens van de zonneboiler zoals die door fabrikanten aan het Ministerie zijn verstrekt. Mocht blijken dat fabrikantgegevens onjuistheden bevatten, dan wordt het bijbehorende subsidiebedrag gecorrigeerd. Op de zogeheten apparatenlijst¬†zonneboilers staan de zonneboilers die in aanmerking komen voor subsidie. Deze lijst is te bekijken op: www.rvo.nl