Subsidies warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. Deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater. U komt voor subsidies warmtepomp in aanmerking via de ISDE (= Investeringssubsidie duurzame energie). Internationaal is afgesproken dat in 2020 14% van ons energieverbruik duurzaam is. De Rijksoverheid stimuleert daarom het gebruik van duurzame energie, o.a. door het verstrekken van subsidies warmtepomp.

Warmtepomp

Om in aanmerking te komen voor subsidies warmtepomp moet de installatie van de pelletkachel veilig en correct worden uitgevoerd door een gecertificeerd installateur, zoals Disselhorst Green Energy. Verder moet u bij subsidies aan diverse voorwaarden voldoen. Vraag advies aan de professionals van Disselhorst Green Energy om te weten of u voor subsidie in aanmerking komt en welke subsidie in uw situatie interessant is.

Voorwaarden subsidies warmtepomp

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de ISDE als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. De warmtepomp moet bijvoorbeeld onderdeel zijn van een verwarmingstoestel en het verwarmingstoestel moet zijn uitgerust met een lucht-water warmtepomp, grond-water warmtepomp of een water-water warmtepomp. Lucht-lucht warmtepompen zijn uitgesloten van subsidie. Verder moet het verwarmingstoestel een vermogen hebben van ten hoogste 70 kW en voorzien zijn van een etiket en een productkaart en technische documentatie.

Welk subsidiebedrag?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500. Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseert het Ministerie van Economische Zaken, de subsidieverstrekker, zich op de gegevens van de warmtepomp zoals die door fabrikanten aan het Ministerie zijn verstrekt. Mocht blijken dat fabrikantgegevens onjuistheden bevatten, dan wordt het bijbehorende subsidiebedrag gecorrigeerd. Op de zogeheten apparatenlijst warmtepomp staan de warmtepompen die in aanmerking komen voor subsidie. Deze lijst is te bekijken op: www.rvo.nl