Subsidies pelletkachel

Een pelletkachel is een kachel die gestookt wordt houtpellets, korrels van geperste houtsnippers. U komt voor subsidies pelletkachel in aanmerking via de ISDE (= Investeringssubsidie duurzame energie). Internationaal is afgesproken dat in 2020 14% van ons energieverbruik duurzaam is. De Rijksoverheid stimuleert daarom het gebruik van duurzame energie, o.a. door het verstrekken van subsidies pelletkachel.

Pelletkachel

Om in aanmerking te komen voor subsidies pelletkachel moet de installatie van de pelletkachel veilig en correct worden uitgevoerd door een gecertificeerd installateur, zoals Disselhorst Green Energy. Verder moet u bij subsidies aan diverse voorwaarden voldoen. Vraag advies aan de professionals van Disselhorst Green Energy om te weten of u voor subsidie in aanmerking komt en welke subsidie in uw situatie interessant is.

Voorwaarden subsidies pelletkachel

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de ISDE als de kachel aan bepaalde voorwaarden voldoet. De pelletkachel moet bijvoorbeeld bestemd zijn voor de productie van warmte, automatisch worden gestookt op houtpellets en een gesloten voorkant hebben. Verder moet de pelletkachel voldoen aan de norm EN 14785 en een vermogen hebben van 5 kW tot 500 kW. Verder zijn er nog wat aanvullende technische eisen. Vraag advies aan de professionals van Disselhorst Green Energy om te weten of uw pelletkachel aan deze technische eisen voldoet.

Welk subsidiebedrag?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500. Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseert het Ministerie van Economische Zaken, de subsidieverstrekker, zich op de gegevens van de pelletkachel zoals die door fabrikanten aan het Ministerie zijn verstrekt. Mocht blijken dat fabrikantgegevens onjuistheden bevatten, dan wordt het bijbehorende subsidiebedrag gecorrigeerd. Op de zogeheten apparatenlijst pelletkachels staan de pelletkachels die in aanmerking komen voor subsidie. Deze lijst is te bekijken op: www.rvo.nl