Duurzame energie

Schone energie is overal om ons heen en altijd voor handen. Wanneer u geïnteresseerd bent in een beter milieu en hoe u daaraan kan bijdragen door bewuste keuzes in energiegebruik te maken, is Disselhorst Green Energy met zijn kennis en ervaring de juiste partner voor u. Disselhorst Green Energy, voor een groene toekomst.

14% van het energieverbruik duurzaam

Volgens de Rijksoverheid moet in 2020 14% van het energieverbruik duurzaam zijn. Duurzame energie is beter voor het milieu dan fossiele energie en het maakt Nederland minder afhankelijk van landen die olie en gas produceren.

Onder duurzame energie verstaan we het opwekken van energie via aardwarmte, uit biomassa, waterkracht, wind- en zonne-energie. Door toepassen van zeer duurzame installaties zoals warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers en pelletkachels, draagt Disselhorst Green Energy hier niet alleen haar steentje bij, maar lopen we graag voorop!

Meer weten over duurzame energie?

Meer weten? Neem contact met ons op als u nog vragen heeft.

“Disselhorst Green Energy bekent kleur: heel Salland groen!”

Pelletkachel Raalte