Disselhorst Duurzaam Inzetbaar

Als Disselhorst Installatie en Disselhorst Green Energy zien wij de markt veranderen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor particulieren en bedrijf. Dit heeft invloed op onze medewerkers. Van onze medewerkers wordt gevraagd dat zij hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.

Wij vinden het als werkgever belangrijk om medewerkers in de richting van Green Energy mee te laten groeien, om zo duurzaam inzetbaar te blijven. Daarom willen wij onderzoeken hoe het functieprofiel inclusief bijbehorende competenties van de toekomstige medewerker eruit gaan zien.

Vervolgens worden medewerkers gecoacht en getraind richting het gewenste profiel. Wij hebben een modern bedrijf voor ogen met een flexibele werk- en leercultuur. Hoe dit eruit moet komen te zien wordt aanpalend in het onderzoek meegenomen en eveneens in het ontwikkelplan meegenomen. Hiernaast zal ook het management van Disselhorst worden begeleid in het kader van leidingnemen en het sturen en inspireren van de medewerkers binnen de organisatie.